La Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes de la Corporació.

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació.

La Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió Informativa d'Hisenda.

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la Corporació.

 

LEGISLATURA 2019-2023

Formen par d'aquesta Comissió:

President:

- Sr. Martí Pujol i Casals

Vocals:

- Sr. Josep Aixandri i Tarré

- Sr. Joan Ramon i Bernabé

- Sr. Gabriel García-Miquel Navarro

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta

(Acord Ple 1 de juliol de 2019)  

Darrera actualització: 09.07.2019 | 13:00