PGOU i instruments planejament

PGOU i instruments de planejament urbanístic vigents a Llinars del Vallès

 

Els documents del P.G.O.U., les posteriors modificacions puntuals i projectes de plans parcials aprovats definitivament i publicats als diaris oficials corresponents es poden descarrergar des del portal del Registre de Planejament de Catalunya:

 

REGISTRE DE PLANEJAMENT

Darrera actualització: 26.06.2018 | 15:46
Darrera actualització: 26.06.2018 | 15:46