Ple ordinari el proper dilluns, 26 de novembre de 2018

Dijous, 22 de novembre de 2018 a les 12:00

La sessió plenària tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a les 19.30 h

La retransmissió del Ple es podrà seguir en directe des de la Sala de Plens en directe.

L'ordre del dia és el següent: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12/11/2018.
2. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
3. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control financer.
4. Aprovació del Règim de Control Intern.
5. Aprovació del Pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2019 i aprovació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball.
6. Resolució dels recursos de reposició presentats contra l'Aprovació de l'acord de la mesa negociadora en relació a la valoració de llocs de treball.
7. Moció presentada pel grup municipal d'ERC a favor de l'absolució dels presos polítics.
8. Moció del Grup Municipal Socialista al Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.
9. Moció del Grup Municipal Socialista al Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors.
10.Moció del Grup Municipal Socialista amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.
11.Donar compte de les resolucions d'alcaldia desde la darrera gestió plenària ordinària.
12.Donar compte al Ple de la tramesa d'informació al Ministeri d'Hisenda de l'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2018.
13.Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer.
14.Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.12.2018 | 14:46