Acords del Ple Municipal ordinari del dia 25 de novembre de 2019

Dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 13:00

Com a prèvia es fa lectura del Manifest 25N de tots els Grups Municipals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019.

Els acords que van tenir lloc durant la sessió plenària van ser:

1.1. Aprovació acta sessió de data 16 d'octubre de 2019. Aprovada amb els vots a favor de Fidela Frutos Schwöbel, Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez, amb el vot en contra de Gabriel Garcia-Miguel Navarro. El regidor Antoni Garcia Estevan era absent. 

1.2. Aprovació acta sessió de data 18 d'octubre de 2019. Aprovada amb els vots a favor de Fidela Frutos Schwöbel, Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez, amb el vot en contra de Gabriel Garcia-Miguel Navarro. El regidor Antoni Garcia Estevan era absent.

2. Delegació de funcions a l’organisme de recaptació i gestió tributària de la diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels rebuts de subministrament d’aigua potable al municipi de Llinars del Vallès. Aprovat amb els vots a favor de Fidela Frutos Schwöbel, Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez, amb l'abstenció de Gabriel Garcia-Miguel Navarro. El regidor Antoni Garcia Estevan era absent.

3. Aprovació del Pressupost consolidat corresponent a l'exercici 2020 i aprovació de la plantilla i Relació de Llocs de Treball. Aprovat amb els vots a favor de Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez, amb els vots en contra de Fidela Frutos Schwöbel, Joan Ramon Bernabé, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Gabriel Garcia-Miguel Navarro. El regidor Antoni Garcia Estevan era absent.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia amb l'objectiu d'aconseguir finalitats polítiques. No s'aprova amb els vots en contra d'Antoni Garcia Estevan, Fidela Frutos Schwöbel, Georgina Coderch Pera, Jaume Majoral Ginesta, Joan Ramon Bernabé, Joana Lorente Nájar, Josep Aixandri Tarré, Maria Teresa Serra Perez-Portabella, Marisol Fernández Martos, Martí Pujol Casals, Mònica López Bonet i Pere Grivé Martínez. Amb el vot a favor de Gabriel Garcia-Miguel Navarro.

5. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

6. Donar compte de la remissió el 3r trimestre de 2019 de l'execució pressupostària.

7. Donar compte al ple del Pla Anual Financer de l'exercici 2019.

8. Donar Compte al Ple de la remissió del cost efectiu dels serveis de les entitats locals per l'exercici 2018.

Precs i preguntes:

El Grup Municipal del MALL realitza preguntes sobre els següents temes:

1. Acta-vídeo no penjada de l'anterior Ple.
2. Endolls en els tòtems informatius electrònics.
3. Reunió del regidor de barri amb els veïns de Sant Josep.
4. Servei de menjador per a la gent gran.
5. Comissió vinculada a la moció contra l’emergència climàtica.
6. Pla Educatiu i seguiment.
7. Roure de Can Colomer.
8. Comunicació.
9. Recollida de voluminosos.
10. Persona vivint sota el “pont de plata”.
11. Neteja i contaminació del riu Mogent.

Podeu consultar la gravació del Ple en el següent enllaç

Darrera actualització: 18.02.2020 | 12:22