Tràmits i gestions

Podeu accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Llinars del Vallès per realitzar els tràmits acreditant-vos mitjançant certificat digital.

A la seu poodreu trobar el Catàleg de tràmits   amb  la fitxa descripttiva de cadascun d'aquests tràmits amb el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden interposar, així com la legislació que li és aplicable.

Podreu consultar a la Carpeta electrònica en tot moment les notificacions, expedients i registres.

Així mateix la seu disposa d'un tauler d'anuncis i d'una aplicació per comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents emesos per l'Ajuntament.

 

 

Darrera actualització: 23.11.2018 | 12:42
Darrera actualització: 23.11.2018 | 12:42