L'alcaldia

L'Alcalde és elegit pels regidors del Ple Municipal d'entre els seus membres. 

L'alcalde escull els tinents d'alcalde i delega als regidors la direcció de les àrees de Govern. 

Correspon a l'alcalde la direcció superior del Govern i de l'Administració municipal. 

Convoca i presideix les Juntes de Govern Local i el Ple.

Darrera actualització: 12.09.2018 | 13:36