Les tinences d'alcaldia

L'alcaldia designa i revoca lliurement els/les tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els/les quals la substitueixen d'entre els membres de la Junta de Govern Local, els/les quals la substitueixen en cas de vancant, absència o incapacitat segons l'ordre de nomenament.

Estan nomenats 4 tinents d'alcalde d'aquesta Corporació.

 

Els/les tinents d'alcalde delegats de l'actual govern municipal són els segúents:

- Primer tinent d'alcalde:  Sr. Pere Grivé i Martínez

- Segon tinent d'alcalde:  Sra. Joana Lorente i Nájar

- Tercer tinent d'alcalde:  Sr. Antoni Garcia i Estevan

- Quart tinent d'alcalde:   Sr. Josep Aixandri i Tarré

 

(Decret d'Alcaldia 268/2015 de 15 de juny de 2015) 

Darrera actualització: 12.09.2018 | 13:38